• TRAX!

  • TRAX!

  • TRAX!

  • TRAX!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

advert

Privacy en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden


Definities en betrokkenen
- TRAX is de software waar we het hier over hebben, inclusief de bijhorende website met het adres traxeditor.com en alle daar naartoe verwijzende domeinen en subdomeinen.
- TRAXViewer is software die u in staat stelt uw baanontwerp te tonen op andere websites dan de TRAX-website.
- Ngongo-B is de eigenaar van TRAX en tevens de ontwikkelaar en exploitant. Ngongo-B is geregistreerd bij de KVK Amsterdam onder nummer 34363404.
- U bent de gewaardeerde gebruiker van TRAX.

1) Gebruiksrecht
TRAX en de TRAXViewer is een gratis programma en wordt u aangeboden door Ngongo-B. Het is gratis voor zowel particulier als commercieel gebruik onder de voorwaarden die u hieronder vindt.

2) Aansprakelijkheid
Ngongo-B streeft naar een optimale beschikbaarheid van TRAX en de TRAXViewer maar kan geen volledige beschikbaarheid garanderen. Ngongo-B aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van TRAX of fouten in de programmatuur.

3) Juistheid van informatie
U waarborgt dat informatie die u aan Ngongo-B verstrekt juist is.

4) Fatsoenlijk met elkaar omgaan
Het is niet toegestaan om op TRAX uitingen te plaatsen die beledigend zijn voor specifieke groepen of aanzetten tot haat. Ook naar individuele personen zult u geen kwetsende of beledigende opmerkingen maken. Dit ter beoordeling van Ngongo-B en de Nederlandse wetgeving.

5) Auteurs- en andere rechten
a.De rechten van alle content, tekst foto's en anderzins, die u op de TRAX-website plaatst liggen bij u of in het publieke domein. U plaatst geen content waarvan de rechten bij een andere partij liggen en waarvoor u geen toestemming tot publicatie op de TRAX-website heeft. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door u geplaatste content.
b.Het copyright voor de railbibliotheken ligt bij Milen Peev, auteur van het SCARMproject. Milen heeft de bibliotheken gelicenseerd voor gebruik in TRAX. Niets van de informatie in de bibliotheken mag worden gebruikt of gecopieerd op enige wijze zonder de geschreven toestemming van de betreffende eigenaar.
c.Ngongo-B behoudt zich het recht voor door u geplaatste content - met uitzondering van niet openbaar gemaakte baanontwerpen - te gebruiken in andere uitingen ter promotie van TRAX of afgeleide publicaties.

6) Privacy
a.Ngongo-B vraagt u bij registratie een aantal persoonlijke gegevens waaronder uw naam, geboorte jaar, sexe en het land waarin u woont. Deze gegevens worden door Ngongo-B gebruikt om een globaal beeld van haar publiek te krijgen. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
b.Op de website wordt gebruik gemaakt van derde-partij scripts ten behoeve van het verzamelen van bezoekersstatistieken en het tonen van advertenties. De derde partijen kunnen, door middel van cookies, nadere informatie over u verzamelen.

7) Exploitatie
a.TRAX is gratis voor alle gebruikers en ons streven is dat zo te houden. Wij behouden ons het recht voor om reclames te plaatsen op de website, in de TRAX-applicatie(s) en de TRAXViewer.
b.Indien u de TRAXViewer inbedt op uw website of elders dient u zorg te dragen dat eventuele advertenties duidelijk zichtbaar zijn.

8) Beëindiging
a.Ngongo-B behoudt zich het recht TRAX op elk gewenst moment te staken.
b.Ngongo-B kan, bij overtreding van deze voorwaarden, de gebruiker de toegang tot TRAX verbieden.

9) Wijzigingen
Wijzigingen in de voorwaarden zullen worden bekend gemaakt per email. In deze email zal een link worden aangeboden om u uit te schrijven indien u niet met de nieuwe voorwaarden akkoord gaat.

Over Ngongo-B

Ngongo-B is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Amsterdam. De eigenaar is Fedor van Eldijk.

Lees onze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden: Privacy and terms

Neem contact met ons op

www.traxeditor.com

Erich Salomonstraat 619

1087JA Amsterdam

The Netherlands

www.facebook.com/TRAXEditor

twitter.com/Trax_Planning

plus.google.com/collection/U6_CgB

www.youtube.com/c/Traxeditor